TOXOPLASMOSI, GATS I L'EMBARAÇ

La malaltia coneguda amb el nom de Toxoplasmosis la produeix un protozou (Toxoplasma gondii), el qual pot infectar qualsevol mena de mamífer i au, incloent-hi les persones. La transmissió es pot produir del gat a les persones, en cas que al netejar la caixa d'arena, les femtes continguin ous del paràsit. Tot i això, les transmissions més probables són per ingestió d'aigua contaminada, per verdures o fruites rentades inadequadament o per consum de carn o peix cru o poc cuit. Per això, els metges recomanen no menjar pernil salat, embotits fermentats, formatge curat... durant l'embaràs.


En dones embarassades, la infecció pot produir greus problemes en el fetus. Per aquesta raó es recomana que les dones embarassades evitin canviar la caixa d'arena, o en cas d'haver-ho de fer, utilitzar guants i mascareta. Les persones immunodeprimides, també poden patir la toxoplasmosi, per aquest motiu es recomana tenir especial precaució amb la neteja de la caixa d'arena. 

De forma rutinària, en dones embarassades els metges determinen si tenen anticossos contra la toxoplasmosi. En cas de donar positiu, el cos ja té defenses i la possibilitat de transmissió és molt improbable. En cas de resultar negatiu, es pot testar el gat en qüestió. Si aquest dona positiu, la dona ha d'evitar entrar en contacte amb les femtes del gat. Si dona negatiu, la possibilitat de transmissió és pràcticament nul·la.

No està justificat l'abandonament o donació, donat que si es tenen en compte les mesures higièniques explicades anteriorment (evitar el contacte amb les femtes del gat), la transmissió no es pot donar.

Equip veterinàri Arovet.