SOCIALITZACIÓ EN CADELLS

Fotografia: Sara Caja

SOCIALITZACIÓ DELS CADELLS

La socialització és el procés d'aprenentatge pel qual els cadells s'acostumen a estar a prop de diferents persones, animals i ambients. El fet d'exposar-los a diferents estímuls, abans que hi desenvolupin un sentiment de por, disminueix el percentatge de problemes de comportament en un futur i ajuda a crear un vincle entre la mascota i la resta de la família. El període de socialització crític per un cadell es troba entre els 3 i 4 mesos d'edat. Una correcta socialització ajudarà als cadells a acceptar millor els canvis d'ambient i previndrà problemes de comportament en un futur.

L'objectiu de la socialització és exposar el cadell a diferents persones, animals i ambients sense estressar-lo. En primer lloc, es pot començar acostumant-lo al contacte amb membres de la família, i de mica en mica, un cop se senti segur amb el maneig, us serà més fàcil començar a realitzar manipulacions necessàries en el futur, com tallar-li les ungles, netejar-li les orelles, donar-li medicacions... A més, el fet d'estar acostumat a estar amb diferents persones, l'ajudarà a estar més tranquil quan el porteu al veterinari. També és important que entri en contacte amb altres animals. La situació ideal seria que convisqui o s'hi trobi sovint amb gossos i gosses adults equilibrats, de manera que, per imitació, vagi aprenent les conductes pròpies de la seva espècie. En cas que encara no estigui correctament vacunat, eviteu el contacte amb animals els quals desconeixeu el seu estat sanitari!

D'altra banda, també el podeu provar de familiaritzar-lo a diferents situacions, com per exemple, sorolls de cotxe, xiulets... Per tal que associï els diferents estímuls a experiències positives, és recomanable fer-li festes o donar-li algun premi cada cop que l'introduïu a un nou estímul.


Equip veterinari Arovet.