MAL ALÈ O HALITOSIS EN GOSSOS

L'halitosi (mal alè) pot ser un signe de malaltia periodontal, aquest pot comportar altres problemes de salut. La malaltia periodontal es produeix quan la placa (una pel·lícula bacteriana) recobreix la dent. Aquesta placa s'endureix (es calcifica) i es converteix en la tosca ("sarro"), una gruixuda capa de color groc o marró a les dents. La tosca pot irritar les genives, creant un ambient òptim per la proliferació de bacteris. A mesura que la malaltia progressa, les genives cada cop es tornen més sensibles, vermelles i inflamades. En cas que els bacteris entrin al torrent sanguini, aquests poden causar problemes a diferents òrgans (cor, fetge, ronyons...).

Els signes clínics més comuns produïts per problemes dentals són: mal alè, sensibilitat al voltant de la boca, pèrdua de gana, dificultat per mastegar, dipòsits grocs o marrons a les dents, sagnat o inflamació de les genives, caiguda de dents (o dents que es belluguen).

Què es pot fer per prevenir la tosca ("sarro")?
  • Netejar les dents (amb pasta de dents especial per gossos, mai de persones!)
  • Utilitzar productes que redueixin la formació de placa.
  • Donar pinso. En general, les dietes humides (llauna o menjar casolà) s'associen a una més ràpida formació de tosca dental.
Un cop apareix la tosca, en general, es recomana realitzar una neteja de boca, ja que és l'únic mètode per eliminar-lo. Per a més informació, no dubteu a consultar-nos.
Equip veterinari Arovet.