TORTUGA DE FLORIDA


ALIMENTACIÓ I MANEIG DE LA TORTUGA DE FLORIDA 
(Pseudemys scripta elegans)Característiques

La Tortuga de Florida (Pseudemys scripta elegans) és un rèptil pertanyent a l’ordre dels quelonis. Es tracta d’un animal aquàtic amb una estructura còrnia externa composta per una closca a la part dorsal de l’animal i d’un plastró a la part ventral, que li serveixen de cuirassa. Les femelles són ovípares, o sigui, que ponen ous. Una altra característica important és que són animals poiquiloterms, cosa que vol dir que la seva temperatura corporal depèn directament de la temperatura ambiental. Són originàries de Florida i això vol dir que han de viure entre els 22 i els 30 °C. És un animal que pot hivernar, fins i tot, enterrant-se a la sorra, encara que no és recomanable que ho facin abans dels tres anys de vida.

Hàbitat 
Necessita un entorn amb predomini d’aigua, però també una àrea seca on toqui el sol o bé una font de calor, com per exemple una llum d’infrarojos. La zona d’aigua es pot fer mitjançant un estany artificial, amb un plàstic aïllant per sota i la col·locació de pedres i grava per facilitar l’entrada i sortida de l’animal. També s’hi poden col·locar plantes aquàtiques. Cal tenir en compte que és necessari utilitzar un sistema de filtració de l’aigua. També es pot fer servir un estany natural si es disposa d’ell o bé un aquari de les màximes dimensions possibles, amb un bon filtre i escalfador d’aigua proporcional a la capacitat de l’aquari. 
 
Dieta 
La dieta de la Tortuga de Florida pot incloure els següents ingredients:
· Peix: verats, arengades, sardines, gambes...
· Animals vius: capgrossos, escarabats d’aigua, cucs de terra, caragols d’aigua, larves d’insectes i algunes plantes d’aigua.
· Pinso: propi de tortuga (recomanat) o pinso sec de gat remullat en aigua 10 minuts abans.
No s’han d’alimentar exclusivament amb gambetes dessecades o patiran carències greus.  Els agrada menjar a l’aigua, però s’ha d’evitar la sobrealimentació perquè l'embrutiria molt. El que necessiten s’ho mengen en uns 20 minuts. Tres o quatre àpats al dia seran suficients.

Abans de decidir-vos a comprar una d'aquestes tortugues, tingueu molt presents aquestes recomanacions per evitar que pateixin i inclús, morin. Però també és important que entengueu que, si sobreviuen, creixeran. Avui, un dels problemes més greus que afecten les tortugues d'aigua autòctones, és com s'estan veient desplaçades per les tortugues de Florida no desitjades i abandonades en aiguamolls o estanys naturals. Siguem responsables per favor.